Taisyklės ir privatumo politika

1. Užsisakyti prekes šioje internetinėje parduotuvėje Jūs galite dviem būdais:
-  užsiregistruodami šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;
-  nesiregistruodami šioje internetinėje svetainėje.

2. Jūs užsakydamas prekes atitinkamuose pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turitenurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo duomenis:

-  vardą, pavardę;
-  prekių pristatymo adresą;
-  telefono numerį;
-  elektroninio pašto adresą.

3. Apmokėti už baldus pagal pateiktą išankstinę sąskaitą su pristatymo ir kitomis išlaidomis per 48 valandas nuo jos gavimo.

4. Prieš pirkdami šioje parduotuvėje ir perskaitę šias taisykles ir nuostatas, Jūs sutinkate jog jūsų pateikti duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje, pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

5. Sutikdami, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinkate, kad jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

6. Jeigu nepageidaujate, kad Jūsų elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, prašome informuoti apie tai mus iš Jūsų nurodyto elektroninio pašto adreso išsiunčiant pranešimą adresu: ebaldai@exellente.lt.

7. Mes patvirtiname, jog Jūsų nurodyti duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje ''Exellente.lt'',  veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros išskyrus atvejus, kai Jūs nurodyta tvarka pranešite, kad nepageidaujate, jog duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

8. Mes įsipareigojame neatskleisti Jūsų duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus mūsų partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Jūsų duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
 
9. Jeigu, pageidaujate užsakyti mūsų internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, galite tai padaryti išreikšdami sutikimą ir nurodyti, kad Jūsų duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.

10. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

10.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą "Užsakyti",  ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu, arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laikšką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.
10.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma šios internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

11. Pirkėjo teisės

11.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Exellente.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
11.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Exellente.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį).
11.3. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis". Ši taisyklė galioja tik Lietuvos Respublikos gyventojams.
11.4. Pirkėjas teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta ir liko originalioje pakuotėje.
11.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas Exellente.lt internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.4. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.

12. Pirkėjo įsipareigojimai
12.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje "Susisiekti su mumis" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
12.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
12.4. Pirkėjas, naudodamasis "Exellente.lt" internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

13. Pardavėjo teisės

13.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
13.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
13.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes.
13.4. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

14. Pardavėjo įsipareigojimai

14.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės  teikiamomis paslaugomis.
14.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 8 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
14.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
14.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
14.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 11.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 11.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

15. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

15.1. Kiekvienos "Exellente.lt" parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
15.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.
15.3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia garantiją.
15.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
15.5. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.
15.6. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 15-45 darbo dienas. Ši taisyklė galioja tik Lietuvos Respublikos gyventojams.

16. Prekių grąžinimas ir keitimas

16.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Ši taisyklė galioja tik Lietuvos Respublikos gyventojams.
16.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) 16.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu ebaldai@exellente.lt.
16.3. 16.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 11.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
16.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
16.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
16.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
16.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
16.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
16.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną.
16.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
16.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu: Poilsio g. 49, Aukštelkė, Šiaulių raj. Jei Pirkėjas neturi galimybės grąžinti prekių pats, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus. Jei klientas nori atsisakyti prekės per 14 kalendorinių dienų, Pirkėjas jas gali pristatyti adresu: Poilsio g. 49, Aukštelkė, Šiaulių raj.
16.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
16.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

17. Atsakomybė

17.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
17.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
17.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei "Exellente.lt" teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
17.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
17.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
17.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
17.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

18. Apsikeitimas informacija

18.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
18.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje "Susisiekti su mumis"  nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
19.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
19.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Dovanų kuponas EXELLENTE

Jūsų draugams apsipirkimui šioje parduotuvėje

24/7 Dirbame

Turite klausimų: rašykite, skambinkite.